CARLES CANO

Ambaixador de la Lectura

(març 2018-actualitat)

 

ANNA MONER

Ambaixadora de la Lectura

(setembre 2017- febrer 2018)

 

X